Regulamin

Przeczytaj zasady obowiązujące na forum zanim się zarejestrujesz

Moderator: Moderatorzy

Awatar użytkownika

Topic Author
OCrushek
Posty: 155
Rejestracja: 22 sty 2013, o 16:31

Regulamin

Post autor: OCrushek »

I. Postanowienia ogólne
1. Z niniejszego Forum, zwanego dalej Forum, mogą korzystać wszyscy użytkownicy Internetu, w celu wspólnej dyskusji, wymiany informacji, opinii i komentarzy. Użytkownik Forum ma prawo zadać pytanie lub udzielić odpowiedzi zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu niezależnie od stopnia zaawansowania.
2. Korzystanie z Forum jest darmowe.
3. Niezarejestrowany użytkownik ma prawo tylko do przeglądania działów forum, poza działami dotyczącymi spraw wewnętrznych Forum.
4. Forum nie odpowiada za treść postów na forum. Użytkownicy publikują swoje posty na własną odpowiedzialność. W szczególności dotyczy to treści łamiących prawo.
5. Po usunięciu konta użytkownika, jego posty przechodzą na własność Forum i jego użytkowników jako dobro ogólne.
6. Zabrania się zamieszczania na Forum treści rasistowskich, pornograficznych, nawołujących do nienawiści, przemocy, wulgaryzmów, obraźliwych zwrotów w odniesieniu do innych osób, spamu lub treści reklamowych, uznanych ogólnie za moralnie naganne, sprzecznych z etykietą, promujących opcje polityczne, ideowo-społeczne lub religijne. Posty takie będą moderowane bądź usuwane a na użytkownika zostanie nałożona kara.
7. Zabrania się umieszczania przez użytkowników komercyjnych przekazów reklamowych.
8. Zabrania się umieszczania w podpisie banerów reklamujących inne strony, filmów oraz grafiki. Jedyną dopuszczalną formą jest jeden adres strony w formie linku. Cały podpis powinien mieścić się w jednej linijce (wielkość czcionki normalna).
9. Zabrania się działań wymierzonych w sprawne funkcjonowanie Forum takich jak dublowanie nicków, spam i flooding.
10. Zabrania się rozsyłania za pośrednictwem prywatnych wiadomości (PW) bez zgody odbiorcy treści reklamowych oraz wiadomości ogólnie uznawanych za SPAM. Naruszenie powyższego punktu może skutkować ostrzeżeniem, blokadą konta lub w skrajnym przypadku całkowitym wydaleniem z forum.
11. Nad działaniem Forum czuwają administratorzy i moderatorzy.
12. Treści niezgodne z tematyką danego działu będą przenoszone do odpowiednich działów, zamykane, lub całkowicie usuwane.
13.W razie pytań użytkownik kieruje je do moderatorów.
14. W poszczególnych działach mogą znajdować się osobne regulaminy określające wymagania dotyczące wysyłania wiadomości w danym dziale.
15. Administratorzy i moderatorzy mają prawo do karania i ostrzegania użytkowników za złamanie regulaminu. Dopuszczalne jest odwołanie się od przydzielonej kary za pośrednictwem prywatnej wiadomości (PW) do administratora Forum.
16. Za złamanie regulaminu Forum przewidziane są następujące kary, ostrzeżenie PW, ban na 24h, ban na 7 dni, usunięcie konta.

II. Zasady uczestnictwa
1. W celu pełnego dostępu do zasobów forum oraz korzystania z jego funkcji należy dokonać akceptacji niniejszego regulaminu, rejestracji oraz aktywacji konta.
2. Użytkownik odpowiada za zamieszczone przez siebie treści.
3. Użytkownik może posiadać tylko jedno aktywne konto na forum. Użytkownik posiadający bez zgody administratora więcej niż jedno aktywne konto zostanie usunięty z forum a jego konta zostaną skasowane. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno konto aktywne, jedynie w przypadku uzasadnienia potrzeby jego posiadania i uzyskania akceptacji administratora.
4. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu. Rażące łamanie regulaminu może skutkować usunięciem użytkownika z forum wraz ze skasowaniem jego konta włącznie

III. Treści zamieszczane na Forum
1. Właściciele forum, osoby je administrujące oraz moderujące nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczone na forum.
2. Treści zamieszczane przez użytkownika muszą być jego autorstwa. Jeśli treści zamieszczane przez użytkownika stanowią własność innej osoby, należy podać źródło oraz autora zamieszczanych treści lub uzyskać zgodę na ich publikację.
3. Zamieszczanie przez użytkownika treści niezgodnych z regulaminem oraz z wyszczególnionymi zasadami obowiązującymi w poszczególnych działach skutkować będzie czasową blokadą lub skasowaniem jego konta.
4. Zamieszczone treści powinny być zgodne z zasadami polskiej pisowni. Należy pisać czarnymi literami o wielkości domyślnej.
6. Zabrania się zamieszczania odnośników do treści sklepów komercyjnych bez zgody administratora.
7. Przed założeniem nowego wątku lub przed napisaniem nowego postu, użytkownik jest zobligowany sprawdzić czy na forum nie istnieje już wątek o podobnej treści.
8. Każdy nowy wątek, powinien być zamieszczony w odpowiednim dziale tematycznym a jego tytuł powinien zawierać krótką informację o jego treści. Wątki niespełniające tego warunku będą przesuwane do odpowiedniego działu lub jeśli wątek wykazuje cenne wartości merytoryczne zostanie umieszczony w nowym dziale tematycznym uwzględniającym tematykę wątku.
9. Każdy nowy post powinien być zamieszczony w odpowiednim wątku. Posty niespełniające tego warunku będą przesuwane do odpowiedniego wątku lub usuwane, jeśli żaden z wątków nie będzie uwzględniał tematyki postu.
10. Zakazane jest dublowanie wątków oraz postów. Przez dublowanie rozumie się zamieszczeni wątku lub postu o takiej samej treści. Zdublowany post lub wątek będzie usuwany.

IV. Upomnienia, ostrzeżenia, kasowanie kont i postów
1. Upomnienia są to treści przesłane przez administratora lub moderatora za pośrednictwem wiadomości prywatnych lub umieszczane bezpośrednio w poście, którego upomnienie dotyczy. Upomnienia nie są rejestrowane w statystykach forum.
2. Ostrzeżenia to doraźny środek informujący o łamaniu regulaminu stosowany przez administratora lub moderatora. Ostrzeżenia są odnotowywane na kontach.
3. Użytkownik może otrzymać dwa ostrzeżenia, które nie będą skutkować ograniczeniami. Trzecie ostrzeżenie spowoduje usunięcie konta.
4. Kasowanie konta użytkownika jest możliwe jedynie przez administratora.
5. Skasowanie konta użytkownika następuję w przypadku: nagminnego łamania regulaminu, na wniosek właściciela konta oraz w przypadku braku aktywności przez okres jednego roku.
6. Wątki założone niezgodnie z obowiązującymi zasadami będą przenoszone do kosza.
7. Informacja o usunięciu postu przesyłana jest drogą mailową do autora postu na adres zarejestrowany na jego koncie.

V. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie zażalenia i uwagi dotyczące regulaminów, działań moderatorów, reklamacji należy kierować do administratorów.
2. Wszystkie zmiany w regulaminie forum będą podawane do wiadomości użytkowników w dziale ''Regulamin Forum''.
3. Użytkownik ma możliwość w ciągu 14 dni od zamieszczenia zmian w regulaminie oświadczyć o rezygnacji z uczestnictwa na forum, co będzie równoznaczne ze skasowaniem konta.
4. Użytkownik rejestrując się oraz logując akceptuje regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać a jego nieznajomość nie uprawnia do łamania regulaminu.
5. Zmiany w zakresie regulaminów winny być omawiane przynajmniej przez 50% ekipy forum.
6. Polityka Bezpieczeństwa została utworzona w związku z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024. Opracowany dokument jest zgodny z dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osób oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej.

VI. Słownik pojęć
1. Administrator jest osobą zarządzającą działaniem forum. To osoba mające pełny dostęp do treści merytorycznych oraz technicznych na forum. Funkcję tę pełni osoba mianowana przez właścicieli forum. Administrator ma pełny wgląd w konta użytkowników, posiada wszystkie prawa i obowiązki moderatora, decyduję o układzie graficznym forum, ma techniczną możliwości usunięcia użytkownika, nie ma technicznej możliwości wglądu w wiadomości prywatne przekazywane za pośrednictwem forum.
2. Moderator to osoba dbająca i utrzymująca porządek na forum. Egzekwuje przestrzeganie niniejszego regulaminu przez uczestników. Wybór moderatora leży w kompetencji Administratora. Moderator ma pełny dostęp do treści zamieszczonych w dziale tematycznym mu podlegającym oraz ich moderowania , ma prawo udzielać ostrzeżeń oraz ma możliwość przekazania administratorowi wniosku o usunięcie użytkownika. Nie ma technicznej możliwości wglądu w wiadomości prywatne przekazywane za pośrednictwem forum.
3. Struktura forum.
Dział jest to formalne oznaczenia grupy działów tematycznych. Działy tworzone są przez administratora.
Dział tematyczny jest to oznaczenie grupy wątków zawartych w odpowiednim dziale wyróżniających się podobną tematyką.
Wątek jest to nowa dyskusja na konkretny temat umieszczony w odpowiednim dziale tematycznym. Wątek jest otwierany przez nowy post.
Post jest to pojedyncza wypowiedź użytkownika.
Zablokowany